sinem uğurlar

Ruhunu Portakal Kabuğu Gibi Zorla Sıkarlar

15.10.2023 © Novelius Edebiyat

Yazar: Sinem UĞURLAR

RUHUNU PORTAKAL KABUĞU GİBİ ZORLA SIKARLAR

İletişim

ad

1.

kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması.

2.

kişilerin birbirlerini anlaması.

3.

telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. gibi aygıtlardan, yazı, simge ve benzeri araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi.

“Yazılı olarak oldukça net olan bir kavram hayat içinde elbette ayakları yerden kesiliveriyor.” Bu cümlem bile yazılı olarak oldukça net ancak bilgisayarda açılan matruşka dosyalar gibi hızla fermente oluyor. Sorun da bu zaten! Bunu sorun olarak bana algılatan etiketlereyse hiç değinmiyorum bile.

Ve işte belanın adını veriyorum: POSTMODERNİZM.

Adının daha sonradan konulacağı bu dönem içinde kırıldıkça kırılıyor, ufalandıkça ufalanıyoruz. Maddenin en küçük yapıtaşı atom bile olmayabilir yani o derece. Tamam abarttım ama bu da post modernizmin yan etkisi, çok özür dilerim.

Yukarıdaki tanımın tüm taşlarını ayıklamadan önce, bu belanın bize neler yaptığına ufaktan bakalım.

  1. Yabancılaşma hissi
  2. “Ben de mi riyakârım, be Brütüs?” etkisi
  3. “Bırakınız yapsınlar, öyle de olur” ya da Orhan Gencebay’ın dediği gibi “Bence, sen de haklısın…” deyişinin ortasına gömülülük

Genel çerçeve olarak bu üç başlık altında ve sonra da dallandırıp budaklandırabiliriz ki zaten sarmaşık gibi sarpa sarar bu bela hep içimizde ve dışımızda, biliriz.

Geri dönüyorum, “iletişim” kavramını parça pinçik etmeye çünkü hıncımız büyük, belamız da çok.

sinem uğurlar

Varan 1:

duygu

ad

1.

duyularla algılama, duyumsama.

2.

bir olay, kimse ya da nesnenin insanın iç dünyasında oluşturduğu, uyandırdığı yankı, etki, tepki, izlenim.

3.

önceden sezebilme yetisi, önsezi.

4.

kimi şeyleri ahlaki, estetik yönden değerlendirebilme yeteneği.

İş bu noktada sarpa sarmaya başlıyor çünkü varlığını yıktığımız atomun en derinine inerek ondan zavallı ve çaresiz bir biçimde nasıl da medet ummak zorunda kalacağımızı gözler önüne seriyoruz. Yani, eller yukarı!

Cümlelerde geçen her bir kavram tuzla buz olmuş durumda ama kuyruğu dik tutarak yiğitliğe bok sürdürmüyoruz. Hepimiz jiletiz, jilet! (Bu cümle post modernizm içermemektedir: cümlesi post modernizm içermektedir.)

İçimiz, dışımız homojen, yolumuz heterojense biz o zaman ne anladık bu işten! Kaçış yok, eyvallah! Sağımız solumuz sobe, yandık ki hem de ne yandık!

Varan 2:

düşünce

ad

1.

düşünme sonucu ulaşılan, düşünmenin ürünü olan görüş.

2.

dış evrenin kişinin zihnine yansıması.

3.

düşünme yetisi.

4.

tasarı, niyet.

5.

kaygı, sıkıntı, tasa.

6.

bir kimseye özgü görüş.

7.

FELSEFE TERİMİ

düşünme eyleminin içeriği; ilke, yönetici sav.

8.

RUHBİLİM TERİMİ

zihinsel etkinlikler sonucu oluşan karmaşık ürün.

geldigelenler.com

Yıkık, viran bir bina var, hava kar, boran, fırtına ve siz hasta olmadan soğuk suyla duş almak zorundasınız. Böyle bir durumda niyetiniz, tasarınızı nasıl şekillendirir? Hemen cevaplayayım: Yandı gülüm keten helva!

Varan 3:

bilgi

ad

1.

insan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen ad.

2.

bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen şeyler.

3.

bir şeyden haberi olma durumu, bir şeyi bilme durumu.

4.

araştırma, gözlem ya da öğrenme yoluyla elde edilen gerçek.

5.

insan zekâsının çalışması sonucu oluşan düşünsel ürün.

6.

FELSEFE TERİMİ

genel olarak ve ilksezi durumunda zihince kavranan temel düşünüler.

7.

FELSEFE TERİMİ

bir yargılama yapabilmek ve bir yargıya varabilmek için gereken öğelerin her biri.

8.

bilim.

9.

(bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Ve işte zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Dış dünya, bizden süzülüyor, damıtılıyor ve bir kaba akıyor. Bu kabın şekli, maddenin kokusu ve rengi gözümüze gerçekten yansıyan mıdır?

sinem uğurlar
Sinem UĞURLAR

Varan 4:

haber

ad

1.

son zamanlarda geçen bir olay, yer alan bir olgu, değişen bir durumla ilgili olarak edinilen bilgi, duyulan söylenti.

2.

ülkede ve dünyada son gün ya da günlerde yer alan olaylarla ilgili olarak basın, yayın ve iletişim organlarıyla kamuya iletilen her türlü bilgi.

3.

bilme işi, bilgi.

4.

haber ajanslarının ilgili yerlere ulaştırdığı haberler metni.

5.

radyo ve televizyonda sunulan, iç ve dış olaylarla ilgili bilgiler veren kısa metin.

6.

kimi kuruluşların kendi haberlerini duyurmak için belli zamanlarda yayımladıkları bülten.

7.

(bir durumu) bildirmek, duyurmak.

8.

bir olayın, bir durumun belirtisi olmak.

Buyurunuz çarşamba pazarına!

Varan 5:

akıl

1. Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

2. Öğüt, salık verilen yol

3. Düşünce, kanı

4. Bellek

Varan 6:

zihin

ad

1.

insanda anlayış, kavrayış, algılama yetisi.

2.

yaşantıları, öğrenilenleri, bunların geçmişle olan bağlantılarını bilinçli olarak kafada saklama gücü, bellek.

3.

düşünme yetisi, akıl, beyin, bilinç.

Akıl yalanla gerçeği, doğru ile yanlışı ayırabilme, bir konuda düşünce yürütebilme ve görüş bildirme yeteneğidir. İnsan olgunlaştıkça aklı gelişir. Zekâ ise bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğidir.

Varan 7:

anlamak

1.

bir sözün, sözcüğün, bir simgenin, bir olay, olgu ya da davranışın ne demek olduğunu, neyi gösterdiğini kavramak.

2.

yeni bilgileri eskileriyle birleştirerek bir sonuca ulaşmak, bir tür çıkarsama yapmak.

3.

sorup öğrenmek, bilgi edinmek.

4.

duygu ve düşünce yoluyla bir şeyin değerini ayrımsamak ya da bir durumu görmek.

5.

bir şeyi doğru, uygun, yerinde bulmak.

6.

birinin duygu, düşünce ve isteğine katılmak, ona hak vermek.

7.

bir şeyi sezmek.

8.

hoşgörülü davranmak, anlayışlı olmak.

9.

öyle değerlendirmek, öyle kabul etmek.

10.

bir konuda özel bilgisi, geçerli uzmanlığı olmak.

11.

(daha çok olumsuz biçimi kullanılır) tadına varmak.

12.

TEKLİFSİZ (SENLİBENLİ) KONUŞMADA

birinin yediği, içtiği ya da kullandığı bir şeyden yararlanmayı istemek.

13.

(daha çok olumsuz biçimi kullanılır) doğru ve yerinde bulmamak, kabul etmemek, hak vermemek.

Tüm bu malzemeleri bir tencereye koyup kaynattığınızda, tadından yenmez bir füzyon mutfağı ürünüyle karşılaşırsınız. Kuşku yoktur ki burada amaç hiçbir zaman karın doyurmak değildir. Aslında Size bir sır vereyim mi? Burada amaç da yoktur, olamaz da!

Kollarınızı açıp, “Dur, gitme!” diyebileceğiniz bir sevgili adayınız bile değildir. Sarılmaz, sarılacak kadar yakınlık da kurmaz Sizinle bile isteye. Hiç güven vermez. Doluya koyarsınız almaz, boşa koysanız dolmaz. Cins mi cinstir, Sizin anlayacağınız. Ah, yasaklı kelimeleri de kaçırıverdim ağzımdan: Anlam, Anlama, Anlamak. Yasaklı oluşları, Adem ve Havva’dan. Ezeldendir ezelden. Ebedidir, tez elden.

Adım adım gizliden girmeye çabaladığınız bir dehlizden farksızdır. Ucundaki balçık ayaklarınıza dolanacak. Kuruyan damarlar toz dumanla gözünüze kaçacak, oradan hop sinirlere ileti var!

S O N

Kapak Görseli, James Ensor, Still Life in the Studio, 1889

Kare Görsel, Francis Picabia, Statics, 1929

Yazar Hakkında:

edebiyat Sinem UĞURLAR, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Yabancı dil ağırlıklı lise programını tamamladıktan sonra Kavram Meslek Yüksekokulu’nda %100 burslu Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik programını bitirdi. Anadolu Üniversite’nde 2 senelik İşletme eğitimi aldı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okumaya hak kazanarak, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda formasyon eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminin ilk senesinde Mina Urgan ikincilik ödülünü “Ruhunu Portakal Kabuğu Gibi Sıkan Adam” kısa öyküsüyle kazanmıştır. Özel okul ve kurslarla birlikte devlet okullarında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde dersler vererek, yetişkinlerle de çalıştı. Özel Sınav Koleji’nde zümre başkanlığı görevinin ardından yayıncılık sektörüne geçerek Epsilon Yayınevi’nde yayın yönetmeni asistanı olarak çalıştı. Aynı kurum içerisinde yurtdışı haklar koordinatörlüğü görevine getirildi. Yayıncılar Birliği’nin düzenlediği ve eğitmen editör Sevengül Sönmez’den İleri Düzey Editörlük dersleri almıştır. Kolektif House’da Jale Demirdöğen ve Emre Kalcı’dan aldığı yaratıcı yazarlık atölyesi ve Aziz Kedi’den aldığı senaryo derslerini de tamamlamıştır. Şu an çeviri ve kitap proje çalışmalarını yürütmekte olup özel dersler vermenin dışında dijital dünyayı takip ederek editörlük çalışmalarını da sürdürmektedir. Çeşitli dergilere yazılar ve şiirler yazarak senaryo alanında kendini geliştirmektedir. 5. kez düzenlenen Directed by Women Turkey Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali kapsamında Yasemin Demirci tarafından verilen “Kısa Film Nasıl Çekilir?” atölyesine katılmıştır. Film çalışmalarına ve Anlık Sorular Podcast yayınına devam etmektedir.

15.10.2023 © Novelius Edebiyat

Bir Cevap Yazın